چهار شنبه , آگوست 15 2018
خانه / فرهنگ و هنر / موسیقی و هنرهای تجسمی / گزارشی از دومين دوره حراج تخصصی فرش در ايران و فروش فرش محتشم امضادار 8 میلیارد تومان
فرش ایرانی
فرش ایرانی

گزارشی از دومين دوره حراج تخصصی فرش در ايران و فروش فرش محتشم امضادار 8 میلیارد تومان

گزارشی از دومين دوره حراج تخصصی فرش در ايران و فروش فرش محتشم امضادار 8 میلیارد تومان

در دومين دوره حراج تخصصی فرش در ایران، فرش «محتشم امضادار» اثر هنرمندان كاشان 8 میلیارد تومان فروخته شد.

برترین اخبار-موسیقی و هنرهای تجسمی: دومين دوره حراج تخصصی فرش در ايران، امروز (جمعه دهم شهریور ماه)، در خانه همایش با حضور جمعی از هنرمندان، ورزشکاران  و فعالان عرصه فرش برگزار شد .

در اين مراسم فرش‌ها به شرح زير به حراج گذاشته و برخی از آنها خريداری شدند؛

فرش «محتشم امضادار»، با قدمت 150 سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 4 میلیارد تومان به حراج گذاشته شد. این فرش 8 میلیارد و 500 میلیون تومانخریداری شد.

فرش «هریس-تمام ابریشم دورو»، با قدمت بیش از 200 سال ، از كلكسیون شخصی با قیمت پایه یک‌ میلیارد و 900 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  5 میلیارد تومان خریداری شد.

فرش «تمام ابریشم»، با قدمت بیش از 200، اثر هنرمندان کرمان ، با قیمت پایه یک میلیارد و 500 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش دو میلیارد و 800 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «محتشم»، با قدمت بیش از 140 سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 950 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  دو میلیارد تومان خریداری شد.

فرش «تمام ابریشم »، با قدمت بیش از 120، اثر هنرمندان تبریز ، باقیمت پایه 900میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  950 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «تمام ابریشم -هریس»، با قدمت 100 سال، با قیمت پایه 800 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  800 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «کف ابریشم و گل پشم»، نوبافت، اثر هنرمندان تبریز ، باقیمت پایه 380 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  400 میلیون تومانخریداری شد.

فرش «‌تمام ابریشم »، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه 360 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش360 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «اکبر هریسچی»، با قدمت بیش از 80سال، اثر هنرمندان تبریز باقیمت پایه 300میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  300 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «تمام ابریشم»، با قدمت بیش از 110سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 320میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  320 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «مشاهیر»، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان کرمان، باقیمت پایه 200میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش 200 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «صوف ابریشم کف نقره»، با قدمت 140 سال،  با قیمت پایه 220 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  220 میلیون تومانخریداری شد.

فرش «عالی نسب »، با قدمت بیش از 50 اثر هنرمندان تبریز ، باقیمت پایه80میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش 180 میلیون تومانخریداری شد.

فرش «گل ابریشم و چله ابریشم»، بیش از 50سال قدمت ، اثر هنرمندان تبریز ، با قیمت پایه 160میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش160 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «گل ابریشم عماد»، با بیش از 60 سال قدمت ، اثر هنرمندان تبریز ، با قیمت پایه 120 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش 120 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «بختیار گل فرنگ»، با بیش از  60 سال قدمت، اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 80 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  100 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «‌محمد صیرفیان»، با قدمت بیش از 40 سال، اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه 100 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش 100میلیون تومان خریداری شد.

فرش «تمام ابریشم»، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان تهران باقیمت پایه 100میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  100 میلیون تومان خریداری شد.

 فرش «اصفهان»، با قدمت بیش از 70 سال، اثر هنرمندان اصفهان، باقیمت پایه 70 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش   85 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «راور کرمان»، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان اصفهان، باقیمت پایه 70 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  80 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «صفارزاده»، با قدمت بیش از 100سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 55 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش 55 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «‌اصفهان »، با قدمت بیش از 100 سال، ، باقیمت پایه 50 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش 50 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «باقر صیرفیان»، نوبافت اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 20 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش  26 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «احمد»، با قدمت بیش از 70 سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 90میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تمام ابریشم علی رشتی زاده»، نو بافت اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 120 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «صنایع قره باغی »، نوبافت، اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 380 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «صوف»، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان کاشان، باقیمت پایه 75 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «گل ابریشم »، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 480 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «باقر صیرفیان »، نو بافت، اثر هنرمندان اصفهان ، باقیمت پایه 60 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش « عمو اوغلی»، با قدمت بیش از 80سال، اثر هنرمندان مشهد، باقیمت پایه  240میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «‌حیدرزاده پدر»، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان تبریز، باقیمت پایه 260 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تمام ابریشم محمد جمشیدی»، نوبافت، اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 280 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «حکمت نژاد -مجنونی»، با قدمت بیش از 70سال، اثر هنرمندان اصفهان با قیمت پایه 400 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش (تبریز )، نوبافت اثر هنرمندان تبریز ، با قیمت پایه 180میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تمام ابریشم»، با قدمت بیش از 120سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 160میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت خریداری نشد.

فرش «تهران »، قدمت بیش از 100 سال ، باقیمت پایه 90 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش « صیرفیان»، نوبافت اثر هنرمندان اصفهان، باقیمت پایه220میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «‌زهره »، با قدمت بیش از 45 سال، اثر هنرمندان تبریز، باقیمت پایه 240میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تبریز»، با قدمت 100 سال، با قیمت پایه 380میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تمام ابریشم رضا ارمی »، نوبافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه 85 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «عمواوغلی»، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان مشهد، با قیمت پایه 110میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «صوف زرباف تمام ابریشم»، نو بافت اثر هنرمندان تبریز ، باقیمت پایه 280میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش « تمام ابریشم »، با قدمت 100سال، اثر هنرمندان کاشان ، با قیمت پایه 160میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «اصفهان »، با قدمت بیش از 100 سال ، باقیمت پایه 480 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «اصفهان »، با قدمت بیش از 60 سال،، با قیمت پایه 90میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تمام ابریشم سهیل بیگدلی»، نوبافت اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 280 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «‌تبریز»، نوبافت، باقیمت پایه 260میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «صیرفیان»، با قدمت 30 سال، اثر هنرمندان اصفهان، باقیمت پایه 75 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «‌یک‌جفت »، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان اصفهان ، باقیمت پایه 220میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «80رج بابایی »، نوبافت ، اثر هنرمندان تبریز ، باقیمت پایه`160میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «حیدرزاده»، با قدمت بیش از 100 سال، اثر هنرمندان تبریز، با قیمت پایه 420 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «حسن عطار»، با قدمت بیش از 100سال، اثر هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 130میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تهران »، با قدمت بیش از 120 سال،باقیمت پایه 240میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرشی  با قدمت بیش از 80سال، اثر هنرمندان مشهد ، باقیمت پایه 140 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «‌نجیبه خانم»، با قدمت بیش از 90 سال، اثر هنرمندان بیجار ، باقیمت پایه 160میلیون تومان به حراج گذاشته گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تمام ابریشم 120 رج رضا ارمی »، نوبافت، اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 200 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «تمام ابریشم محمد جمشیدی»، با قدمت نوبافت اثر هنرمندان قم با قیمت پایه 180 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «صدیقه ریخته گران»، با قدمت بیش از 100سال، اثر هنرمندان اصفهان ، با قیمت پایه 280 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

فرش «صور اسرافیل»، با قدمت بیش از100 سال، اثر هنرمندان کرمان، باقیمت پایه 800 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش خریداری نشد.

گفتنی است؛  دومين حراج تخصصی فرش در ايران،  در مجموع 23  میلیارد و 211 میلیون تومان فروش داشت.

انتهای پيام /*

خلاصه ی آنچه در دومین دوره حراج تخصصی فرش ایران گذشت

 

درباره ی admin

همچنین ببینید

رسم عاشقی با صدای رسول نجفیان منتشر شد

رسم عاشقی با صدای رسول نجفیان منتشر شد با حضور و اجرای زنده رسول نجفیان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *